Komplo teorisi, kamuoyu tarafından belli bir şekilde algılanmış herhangi bir olay hakkında geliştirilmiş, kamuoyundan saklandığı iddia edilen bilgilerle, gizli bilgilere veya olayın arkasındaki görünmeyen güçlerle ilişkilendirilen alternatif açıklamalara verilen addır. Bazı kişiler komplo teorileri üreten kişileri paranoyak, ilgi çekmeye uğraşan ya da yanlış yönlendirmelerle toplumu yanıltarak bundan politik, ekonomik (ya da medyatik) çıkar sağlamaya çalışan kişiler olarak görür ve iddiaları gülünç ve önemsiz kabul ederler. Öte yandan bu tip iddialar popüler kültür alanında her zaman kendisine yer bulabilmiş, ilgi çekmeyi başarabilmiştir.

Bilim adamlarına göre komplo iddialarına yatkın toplumlar uzun süreli politik, ekonomik veya ahlaki çöküntü yaşayan veya kendilerine karşı önemli bir tehdit yöneldiğini düşünen insanlar. Öte yandan, İngiliz sosyolog Mark Fenster'e göre belgelendirilebilen pek çok komplo teorisinin fos çıkması, bunların hepten önemsiz olmaları anlamına gelmiyor. Fenster, bu teorilerin ortaya koyduğu gerçeğin, toplumda varolan sisteme karşı genel güvensizlik ve özellikle her şeyin yüzeyde şeffaf ve özgür gözüktüğü demokratik sistemlerde aslında alttan alta süre giden başka mekanizmaların varolduğuna dair inançtır.

+General Mustafa kemal'i Samsun'a çıkaran gemi aslında yepyeni bir transatlantikti.

+Türkiye'de de faaliyet gösteren bir bankanın arması aslında St. Andrew Haçı'dır. Bu haç, İskoçların milli sembolü olmasının dışında 29. masonluk derecesine verilen makamdır.

+Dünyanın en zengin petrol yatakları, Türkiye'nin tam altında 6 bin metre derinlikte yatıyor.

+Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir sonraki ayağı, Karadeniz olacak. ABD, daha önce de Karadeniz'i ele geçirmeyi denemiş; ama Türkiye, Rusya ile işbirliği yaparak bunu önlemişti. Bu süreç yeniden yaşanacak.